20 kwietnia br. w Łodzi (Bionanopark, ul. Dubois 114/116) odbędzie się konferencja z cyklu EDUinspiracje. Jej głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało 8 grudnia 2016 r. konferencję poświęconą skutecznemu kształceniu dorosłych. Do udziału w niej zaproszono andragogów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, instytucji wspierających działania CKU oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU. Czwartkowa konferencja […]

Jak będzie wyglądał egzamin kończący branżową szkołę? Czy w nowym systemie pojawi się „matura branżowa” przewidziana dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia? 

16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w ramach „IV Szkolnego Dnia Zawodów w Ekonomiku” odbyła się: konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej” oraz spotkanie z pracodawcami i doradcami zawodowymi.

W związku z reformą oświaty poniżej przedstawiamy w skrócie, jak będzie wyglądało kształcenie w szkole branżowej I i II stopnia.

W dniach 8-9 listopada 2016 roku odbyło się szkolenie dla autorów i redaktorów modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach.

29-3o października 2016 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych odbyło się drugie już spotkanie dla autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ.

„Głos Nauczycielski” razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej już po raz 15. nagrodził najlepszych nauczycieli w Polsce.
Nauczycielem roku 2016 została pani Joanna Urbańska.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, gdzie ich uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.

Qualitools to projekt dla trenerów IT, który opisywaliśmy na łamach „Edukatora Zawodowego” w czerwcu 2016 r. Poniżej prezentujemy wywiad z panią Marią Gutknecht-Gmeiner, przedstawicielką partnera projektu, European Peer Review Association, na temat metod qualitools i ich zastosowania.

Bez zaangażowanych i kompetentnych nauczycieli oraz instruktorów nie uda się spełnić potrzeb rynku pracy oraz osiągnąć wysokiej jakości kształcenia w szkołach i ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego ani w przedsiębiorstwach, bez względu na to, czy nauka przebiega w klasie, w warsztacie, w pracowni, w symulowanym środowisku edukacyjnym czy też w zakładzie pracy.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu B.I.C.70 Za Żelazną Kurtyną polegającego na wspieraniu działań, w których uczestniczą obywatele (studenci, naukowcy, eksperci, nauczyciele, młodzież, itp.) pogłębiając swoją wiedzę na temat wspólnej europejskiej historii i wspólnych europejskich wartości.

Strona 1 z 7123...Ostatnia »