Trwają prace w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. W etapie 2. i 3. poszukujemy obecnie osób, które chciałyby w charakterze autorów i redaktorów pracować nad modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zapraszamy do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Autorem/redaktorem może być zarówno nauczyciel, doradca metodyczny, jak i przedstawiciel rynku pracy.

6 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2017.

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015 roku 46 proc. bezrobotnych w woj. łódzkim stanowili absolwenci szkół i liceów zawodowych. Coraz wyższe wymagania stawiane przez pracodawców i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów kształtują polski rynek pracy. Odpowiedzią na te problemy powinno być kształcenie dualne.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracowano i wdrożono w wielu krajach w Europie krajowe ramy kwalifikacji (KRK), do czego bodźcem było zalecenie w sprawie europejskich ram kwalifikacji (ERK) z 2008 r.(1). Wraz z wdrażaniem ram, pojawia się pytanie co do ich oddziaływania i wartości dodanej. W jaki sposób ramy, funkcjonujące na poziomie sektorowym, krajowym i regionalnym, wniosą wkład do strategii i praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia (oraz zatrudnienia)?

W związku z reformą edukacji, która obejmuje również kształcenie zawodowe, zwracacie się Państwo do Ośrodka Rozwoju Edukacji z wieloma kwestiami. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania.

W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona zostanie trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

20 kwietnia br. w Łodzi (Bionanopark, ul. Dubois 114/116) odbędzie się konferencja z cyklu EDUinspiracje. Jej głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało 8 grudnia 2016 r. konferencję poświęconą skutecznemu kształceniu dorosłych. Do udziału w niej zaproszono andragogów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, instytucji wspierających działania CKU oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU. Czwartkowa konferencja […]

„Perspektywy” już po raz 19. ogłosiły ranking najlepszych techników. W roku 2017 zwyciężyło Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP z Bydgoszczy (w roku ubiegłym było na miejscu 4.). Drugie miejsce obroniło Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności z Krakowa. Na miejscu trzecim uplasowało się Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M z Nowego Sącza (w roku 2016 było na pozycji 5.).

Jak będzie wyglądał egzamin kończący branżową szkołę? Czy w nowym systemie pojawi się „matura branżowa” przewidziana dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia? 

16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w ramach „IV Szkolnego Dnia Zawodów w Ekonomiku” odbyła się: konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej” oraz spotkanie z pracodawcami i doradcami zawodowymi.

Strona 1 z 8123...Ostatnia »