12 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbędzie się spotkanie Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET (europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 12 grup zawodowych.

Znamy już 15 finalistów drugiej edycji konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

„Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy” to hasło kongresu edukacyjnego organizowanego w dniach 6–8 czerwca 2017 r. w Policach, w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Kongres połączony jest z giełdą kooperacyjną i prezentacja szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech.

Trwają prace w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. W etapie 2. i 3. poszukujemy obecnie osób, które chciałyby w charakterze autorów i redaktorów pracować nad modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zapraszamy do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Autorem/redaktorem może być zarówno nauczyciel, doradca metodyczny, jak i przedstawiciel rynku pracy.

6 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2017.

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015 roku 46 proc. bezrobotnych w woj. łódzkim stanowili absolwenci szkół i liceów zawodowych. Coraz wyższe wymagania stawiane przez pracodawców i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów kształtują polski rynek pracy. Odpowiedzią na te problemy powinno być kształcenie dualne.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracowano i wdrożono w wielu krajach w Europie krajowe ramy kwalifikacji (KRK), do czego bodźcem było zalecenie w sprawie europejskich ram kwalifikacji (ERK) z 2008 r.(1). Wraz z wdrażaniem ram, pojawia się pytanie co do ich oddziaływania i wartości dodanej. W jaki sposób ramy, funkcjonujące na poziomie sektorowym, krajowym i regionalnym, wniosą wkład do strategii i praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia (oraz zatrudnienia)?

Od stycznia 2016 w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.   Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. W ramach I etapu projektu „Forum partnerów społecznych” zostały zmodyfikowane podstawy programowe dla 55 zawodów do […]

W związku z reformą edukacji, która obejmuje również kształcenie zawodowe, zwracacie się Państwo do Ośrodka Rozwoju Edukacji z wieloma kwestiami. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania.

W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona zostanie trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Strona 1 z 8123...Ostatnia »