Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu B.I.C.70 Za Żelazną Kurtyną polegającego na wspieraniu działań, w których uczestniczą obywatele (studenci, naukowcy, eksperci, nauczyciele, młodzież, itp.) pogłębiając swoją wiedzę na temat wspólnej europejskiej historii i wspólnych europejskich wartości.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu „Euforia”, realizowanego w ramach programu unijnego MEDIA.

3 czerwca w warszawskim Centrum Olimpijskim w ramach konferencji „Sport w szkole”, doszło do spotkania nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół z przedstawicielami świata nauki oraz ekspertami w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.

W dniu 31 maja 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja projektu „Wdrożenie modelu FINECVET w edukacji formalnej i pozaformalnej”.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie znalazł się w gronie laureatów konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Szkoła zdobyła I nagrodę oraz wyróżnienie w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Praktyką tą jest Szkolna Firma Poligraficzna w obszarze zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie znalazł się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Jako przykład dobrej praktyki przedstawiono Podkarpacki Turniej Budowlany.

Projekt Żywa Biblioteka/Human Library zrealizowany w Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w ZSPS w Kielcach otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Szkoła zawodowa najwyżej jakości”.

3 czerwca 2016 roku w Warszawie w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”).

Prezentacja projektu, samego siebie (autoprezentacja), wyników pracy grupowej czy w ramach konkursu – to tylko niektóre z tych nieustannie towarzyszących karierze młodego naukowca. Warto zatem poznać podstawowe zasady ich tworzenia, by wystąpienie pozostało zapamiętane przez audytorium.

W czasie, kiedy dyrektorzy szkół podstawowych przekonują, że szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych kończą akcje promocyjne szkół, prześcigając się w pomysłach, jak przekonać uczniów gimnazjów i ich rodziców do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Na konferencji prasowej 5 kwietnia 2016 r. w Sketchu w Teatrze Wielkim w Warszawie
został zaprezentowany raport z badania absolwentek szkół zawodowych i technicznych „Aktywni + Absolwenci z Fachem w Ręku” przeprowadzonego dla Gumtree przez Laboratorium Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego DELab, przy wsparciu Młodzi w Centrum LAB Uniwersytetu SWPS.

W planowaniu działań marketingowych placówki oświatowej oraz podejmowaniu optymalnych decyzji w tym zakresie niezbędne jest poznanie zasad funkcjonowania rynku edukacyjnego. Przy podjęciu decyzji należy kierować się głównie wiarygodnymi prognozami – trendami. Planowanie i podejmowanie decyzji warto wspomagać badaniami rynku edukacyjnego.

Strona 3 z 8« Pierwsza...234...Ostatnia »