Klasy patronackie w Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach to przykład dobrej praktyki w szkole zawodowej.

Projekt P-EE ma przyczynić się do wzmocnienia synergii edukacji i rynku pracy poprzez rozwój innowacyjnych programów w dziedzinie kształcenia dorosłych, którego celem jest wzmocnienie organizacji partnerskich.

Trwa druga edycja TEKSTYLIADY – konkursu na wzór nadruku tkaniny meblowej dla młodych twórców oraz bardziej doświadczonych designerów.

W dniach 27-28 października 2016 r. odbył się – organizowany przez Wolters Kluwer – III Kongres Edukacja i Rozwój.

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego ma celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jak to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta (wymarzonego kandydata do pracy) potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców.

Jeśli wybitni nastolatkowie biorą udział w unikalnym programie edukacyjnym, to efekt musi być nadzwyczajny. I taki był – druga edycja ADAMED SmartUP pokazała, jak wielu młodych Polaków chce się uczyć i wiązać z nauką swoją przyszłość. Blisko 3 500 nastolatków rywalizowało o profesjonalne konsultacje edukacyjne i pomoc w przygotowaniu do kariery naukowca. Najlepsza dziesiątka to uczniowie szkół […]

Codziennie tysiące monterów w Polsce wykonuje instalację produktów stolarki budowlanej. Niejednokrotnie jakość usług pozostawia jednak wiele do życzenia. Dlatego Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) prowadzi szereg działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Jednym z nich jest ogólnopolska kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ”, w ramach której w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach zawodowych utworzone zostały […]

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku otrzymał aż dwa tytuły laureata w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Głównym jego celem było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

Bardzo dużą rolę w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej odgrywają uczniowie danej placówki, którzy są jej ambasadorami. Współpraca szkoły z pracodawcami przynosi wiele profitów uczniom a tym samym wpływa pozytywnie na renomę szkoły.

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach po raz kolejny zdobył statuetkę najlepszej szkoły zawodowej w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W III edycji tego konkursu ZST zwyciężył w obszarze fryzjersko-kosmetycznym z zawodem technik usług fryzjerskich, natomiast w tegorocznej – IV edycji szkoła zaprezentowała swoje dobre praktyki współpracy z firmą – Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym z zawodem technik informatyk.

Inspiracją do wprowadzenia zmian w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku była realizacja w latach 2012-2013 wielonarodowego projektu z programu Leonardo da Vinci. Armeria Eskola poznaliśmy trzy lata temu dzięki międzynarodowej inicjatywie, służącej rozwojowi branży mechatronicznej.

Od kilkunastu lat mamy możliwość obserwacji zmieniającego sie systemu edukacyjnego szkolnictwa zawodowego. Dziś bardziej niż dotychczas gospodarka rynkowa kształtuje specyfikę, kierunki i efektywność kształcenia zawodowego pod kątem pracownika, jak i przyszłego pracodawcy.

Strona 1 z 4123...Ostatnia »