Szkolenie dla autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ

W dniach 8-9 listopada 2016 roku odbyło się szkolenie dla autorów i redaktorów modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach.

Uczestnicy szkolenia poznali założenia projektu „Forum partnerów społecznych” oraz harmonogram prac autorów modyfikacji PPKZ. Ważnym punktem spotkania było zapoznanie autorów modyfikacji PPKZ z przestrzenią roboczą na platformie Moodle.

Omówiono rekomendacje Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych oraz sformułowano wnioski dotyczące modyfikacji PPKZ.

Następnie zapoznano zebranych z metodologią modyfikacji PPKZ opracowaną przez zespół ds. metodologii modyfikacji PPKZ.

W drugiej części dnia odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące etapów tworzenia PPKZ oraz operacjonalizacji celów kształcenia. Praca przebiegała w zespołach autorskich PPKZ.

Drugi dzień spotkania również upłynął na pracy warsztatowej w zespołach autorskich PPKZ.

20161108_0922211

Dodaj komentarz